Over Stichting Darts Zeeland

Dartssport regio Zeeland 2014 – 2018

Na de hoogtij dagen van 2000 -2006, merkt iedere darter en dartsbond dat het aantal speler en het aantal deelnemende teams terugloopt. Door het verminderen van interesse in de dartssport door de landelijke media, maar ook door vergrijzing van de bevolking, neemt de populariteit van deze sport af.

De verwachting is dat in de komende jaren het aantal actieve darters nog verder zal afnemen. Door deze afname is de haalbaarheid van sommige toernooien in gevaar, waardoor verschraling van aanbod, c.q. locaties, optreed.

Visie stichting Darts Zeeland.

Om de haalbaarheid van de toernooien in de regio zeeland te waarborgen is samenwerking noodzakelijk. Samenwerking moet worden gezien in:

Facilitering: Door het samen gebruik maken van de faciliteiten nemen de toernooikosten af, waardoor de haalbaarheid bij een teruglopend deelnemersveld gegarandeerd blijft.

Planning: Een goede planning van de toernooien voorkomt verspreiding van het deelnemersveld. Spelers kunnen immers maar op een plaats te gelijk zijn.

Doel is om rondom de NDB rankingen en de ZDF rankingen te toernooien in de regio in onderling overleg te plannen.

Promotie: Door het teruglopend deelnemersveld is het noodzakelijk om de dartssport onder jeugdigen te promoten. Immers, de jeugd is de toekomst.

Vrijwilligers: Naast het teruglopen van het aantal actieve darters is ook een terugloop ten aanzien van beschikbare vrijwilligers te verwachten. Door regionaal op te treden kunnen we de vrijwillige krachten bundelen en coördineren.

Profilering stichting Darts Zeeland.

Stichting Darts Zeeland richt zich op de volgende activiteiten:

Het jaarlijks organiseren van een toernooi met internationaal karakter. Dit stelt de darters in de regio in de gelegenheid om de sport op topniveau te beoefenen.

Daarnaast wordt naamsbekendheid van de regio bewerkstelligd.

Het opbouwen en in standhouden van dartfaciliteiten binnen de regio. Hierbij moet gedacht worden aan dartbanen en een wedstrijdpodium, welke tegen onkostenvergoeding tot de regio beschikbaar zijn.

Samenwerking met de verschillende dartlocaties binnen de regio, aangaande toernooiplanning en het uitwisselen van ervaringen.

Het opbouwen en in stand houden van een vrijwilligerspool.

(in concept) Promotie van de sport binnen het voortgezet onderwijs, door het organiseren van een jaarlijks scholenkampioenschap.